RotK times

Dec. 17th, 2003 08:56 am
larris: (Default)
[personal profile] larris
and I don't even have a ticket and don't know when to watch it.

I'm in no way disinclined to see the movie, only we sort of didn't buy tickets. let's see if we'll be able to catch it when we return from home.

I can't really feel the rush, the surge this time.

maybe we've got the TT-EE by then, too. would have liked to see it once more before going to RotK.

but everybody having an interest in this event and the fandom surrounding it needs to read today's Dork Tower. if you don't subscribe to its LJ syndication, that is.

that's all for now. ta.

Date: 2003-12-17 06:34 am (UTC)
From: [identity profile] aeary.livejournal.com
gennial stripe! er alle like bra? =)

godt å høre at det er flere enn oss som ikke så premieren.. skal prøve å få sett den forholdsvis snart, men veit fortsatt ikke når..

Date: 2003-12-17 11:21 am (UTC)
From: [identity profile] larris.livejournal.com
her i huset samler man på Dork Tower, som forøvrig er ute i butikkene med jubileumsnummer #25 akkurat nå. John Kovalic har lang fartstid som vitse- og serietegner i bl.a. Dragon Magazine, og mye av humoren er da også nokså gaming-relatert.

men det var faktisk min bedre halvdel som først oppdaget serien her i huset, og det er hun som står for kolleksjonen selv om hun aldri har spilt rollespill i sitt liv.

alt er ikke like bra, men gode 80% er det. bra karakterer, lun humor, lettgjenkjennelige situasjoner og unik sans for timing kjennetegner Kovalics striper.

sjekk ut selv på dorktower.com (http://www.gamespy.com/comics/dorktower/)!

Profile

larris: (Default)
Larris

November 2007

S M T W T F S
    123
45678910
11 121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 10:19 am
Powered by Dreamwidth Studios